„Bizonyságot tenni a szeretetről” – Másodlelkészt iktattak Kaposváron

Másodlelkészi állás létrehozásáról döntött a Kaposvári Evangélikus Egyházközség 2017 őszén. A tisztségre megválasztott Pongráczné Győri Boglárkát, Pongrácz Máté parókus lelkész feleségét 2018. január 28-án, vasárnap iktatta be hivatalába Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna, a Somogy-Zalai Egyházmegye esperese. Az ünnepi istentiszteleten Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét. Énekkel szolgált a gyülekezet kórusa és zenekara.

Nagy megtiszteltetés, hogy az evangélium hordozóiként, megszólaltatóiként képviselhetjük a drága kincset, amelyet Isten adott – hangsúlyozta Zsolt 100,2 alapján tartott prédikációjában a püspök. Majd arra biztatta a helyi közösséget, amelynek hosszú éveken át lelkésze volt, hogy legyenek hálásak ezért az ajándékért. „Isten munkálkodjon közöttetek, hogy az evangélium mind többekhez eljusson” – mondta.