Népegyház – diaszpóra – missziói terep: az egyházkormányzati elvektől a szervezeti modellekig

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Egyháztörténeti Tanszéke szeretettel hív minden érdeklődőt műhelykonferenciájára, melynek címe: Népegyház – diaszpóra – missziói terep: az egyházkormányzati elvektől a szervezeti modellekig. Az előadások fókuszában a Magyarországon jelenleg alkalmazott és az ideáltipikus egyházkormányzati elvek és egyházszervezési modellek – biblikus, történeti és rendszeres – teológiai alapjai állnak.

Időpont: 2018. január 19. péntek 13 óra

Helyszín: 1141 Budapest Rózsavölgyi köz 3., az Evangélikus Hittudományi Egyetem kápolnája.

Program

13.00–14.30: Ökumenikus aspektus:

Dávid Adél, GEKE: Deficittől az esélyig: A diaszpórahelyzet protestáns értelmezésének megújulása

Fazakas Sándor, DRHE: A református egyházalkotmányok dinamikus jellege

Kamarás István, OJD: Ferencpápista egyházreform: egyházszociológiai utópia

Khaled A. László: Kombinációs egyházszervezet: a metodista konferenciák és a püspöki kormányzat jellemzői

14.30–14.45: Szünet

14.45–15.45 Biblikus aspektus: 

Fabiny Tamás: Két gyülekezeti-missziói modell az Apostolok cselekedetei című könyvben

László Virgil: Egyház, karizma, hivatal a páli teológiában

Solt-Száraz Csenge: Isten cselekedete az emberi történelemben a Tóra mint a közösség kohéziós ereje

15.4517.00 Kerekasztal a témáról (moderál: Szemerei János):

Aradi György, Kondor Péter, Szeverényi János és Vető István

17.00–17.15 Szünet

17.15–18.00 Történeti aspektus:

Csepregi Zoltán: A hazai evangélikusság tartós teológiai önértelmezése: a diaszpóra

Lackner Pál: A huszadik század: az MEE diaszpórává válása

18.00–19.00 Rendszeres teológiai aspektus:

Béres Tamás: Milyen látható terhet bír el a láthatatlan egyház?

Orosz Gábor Viktor: Az egyházkormányzat feladata az egyház alkotmánya, az egyházi törvények, valamint a zsinat határozatai alapján történő vezetés

Reuss András: Az evangéliumot szolgálva önállóságban ÉS kölcsönös függőségben (autonómia ÉS interdependencia)