Püspökválasztásra készülünk: Interjú Kondor Péterrel

A Déli Evangélikus Egyházkerület idén püspökválasztásra készül. A püspökjelölteknek, Aradi Györgynek, Kondor Péternek, Szeverényi Jánosnak és Vető Istvánnak ugyanazokat a kérdéseket tettük fel. A lelkészek párhuzamos interjúi közül a Kondor Péterrel készítettet az alábbiakban olvashatják.

– Mi motiválta akkor, amikor elvállalta a püspökjelöltséget?

– Bátorított a sok jelölés, mind az öt egyházmegye presbitériumának felém forduló bizalma, és erre válaszként vállaltam a jelöltséget. Hiszem, hogy a gyülekezetek választásában mint külső elhívásban a Szentlélek belső hívása válik hallhatóvá. Ezért a jelöltség számomra nem egy vita vagy egy tisztség meg-, illetve elnyeréséről szól, hiszen életem legfontosabb küldetése az marad, hogy embereket nyerjek meg Krisztus számára, és a rám bízottakat Istenre figyelve pásztoroljam, vezessem.