Megkezdődött az érsekválasztás előkészítése Finnországban

Kari Mäkinen finn érsek 2018 nyarának elején történő nyugdíjba vonulása miatt Finnországban megkezdődött az érsekválasztás előkészítése. November végéig lehet jelöléseket leadni. Eddig a következő öt jelölés érkezett.

– Ville Auvinen (1966), az ébredési kegyességet képviselő Finn Evangéliumi Egyesület (SLEY) missziói igazgatója

– Heli Inkinen (1957) esperes, teológiai doktor

– Ilkka Kantola (1957) teológiai doktor

– Tapio Luoma (1962), az espoo-i egyházmegye püspöke

– Björn Vikström  (1963), a porvoo-i egyházmegye püspöke

Az érsekválasztás egyik sarkalatos szempontja, hogy legyen női jelölt, főleg miután a helsinki egyházkerület élére az első női püspök (Irja Askola) után ismét férfi (Teemu Laajasalo) került. Az öt jelölt között egyelőre egy nő van, Heli Inkinen.