Egyedi esetekben az evangélikus fél is áldozáshoz járulhat házastársával Németországban

Véget ért a német püspöki konferencia Ingolstadtban tartott közgyűlése. A németországi főpásztorok többek között arról hoztak döntést, hogy bizonyos feltételekkel a katolikus–evangélikus házaspárok együtt áldozhatnak a katolikus szentmiséken.

 

 

A német püspöki konferencia tavaszi ülésén, február 22-én, csütörtökön Ingolstadtban egyéb fontos kérdések mellett a főpásztorok határozatot fogalmaztak meg arról, hogy különleges esetekben a vegyes házasságban élő evangélikus hívők katolikus házastársukkal együtt áldozáshoz járulhatnak a szentmisén. Németország püspökei nagy többséggel szavazták meg azt a „tájékozódást segítő útmutatót”  (Orientierungshilfe), amely lehetővé teszi, hogy az evangélikus fél is élhessen e szentséggel házastársával együtt – bizonyos feltételek mellett. A közgyűlés zárónyilatkozatában foglaltak alapján vegyes házasság esetén az evangélikus fél abban az esetben élhet e szentséggel, ha – egy a pappal vagy a lelkipásztor által megbízott személlyel folytatott lelkibeszélgetés és alapos vizsgálat után – arra a lelkiismereti döntésre jut, hogy elfogadja a katolikus egyház eucharisztiára vonatkozó hitét, továbbá egy „súlyos lelki szükséghelyzetből” ki akar kerülni, és kifejezi az eucharisztia utáni vágyát.