Mi történt a zsinaton?

2018. február 23-án, pénteken kezdődött a X. zsinat 17. ülésszaka. A zsinaton az éves jelentések meghallgatására került sor, de szó volt többek között a jogi személyiség törvényi szabályozásáról, az egyház pénzügyi befektetési politikájáról, az egyházzenei műveltség bevezetéséről köznevelési intézményeinkben, az egyház intézményeiről és az országos elnökséggel kapcsolatos törvényi rendelkezések módosításáról, a hitoktatói és lelkészi életpályamodellről is.

 

 

Bevezetőként áhítatot tartott dr. Hafenscher Károly, a zsinat lelkészi elnöke. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak” (Zsolt 25,6) – olvasta Isten igéjét, és felvetette: jó lenne belelátni Isten gondolataiba, de az ember gondolatai mások, többnyire szemben állnak az úristen gondolataival, és felfogni, megtudni, kifürkészni nem tudjuk azokat. „Vajon miért kéri ezt a zsoltáros?” – vetette fel dr. Hafenscher Károly. – „Mert tudjuk, nekünk máson jár az eszünk. Az igazságunkat mondjuk, a jussunkat akarjuk és a mások hibájáért járó büntetést. De Isten másként gondolkodik. ő másra emlékezik. Mi sokszor magunkkal kapcsolatban csak a szépre emlékezünk, és szelektív a memóriánk. és a mások hibáját, adósságát, negatívumát is tudjuk sorolni. Isten azonban türelmes Isten. Az ószövetségi ember ismerte Isten ígéreteit. Az újszövetségi ember a keresztre figyel. Lassan a végére érkezik a zsinat. Lássuk meg Isten irgalmát is ebben a ciklusban. Reménykedhetünk az egyház jövője és a végső jövő felől” – zárta gondolatait dr. Hafenscher Károly.