Böjti gondolat: Ne félj a másiktól!

Böjt 2018 – Az idei böjti időszakban egy-egy idézettel és egy hozzá fűzött rövid gondolattal igyekszünk az olvasóknak a böjti elcsendesedésben segíteni.

 

 

„Merészkedjetek a másik ember közelébe, és ne féljetek tőle!” (Sztehlo Gábor)

„Hónapok óta van egy egészen rövid reggeli imádságom: »Add, Uram, hogy jobban szerethessek, mint tegnap!« Ennyi az egész” – fogalmazott Gyökössy Endre. Karl Barth Ember és embertárs című könyvében pedig ezt olvassuk: „Az ember a maga lényegében arra rendeltetett, hogy szívesen, a szív szabadságában együtt éljen embertársával”. Ebből is következik, hogy a „jobban szeretés” alapvetően a másik észrevételén, teremtettségünkön, embertársunk megbecsülésén, testvérként tisztelésén és önmagunk felfedezésén alapul. Azon, hogy nem elmegyünk a másik mellett, hanem képesnek látjuk magunkat az odafordulásra. Ehhez viszont elhatározás, hit és bátorság szükséges. Pál apostol is erre figyelmeztet, amikor levelében ezt írja: „Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Tim 1,7)