Görgey Artúr, az igaz hazafi

Görgey Artúrnak Világosnál nem volt választási lehetősége, és ezt nyilvánvalóan tudta az a Kossuth Lajos is, aki utóbb következetesen hazaárulónak nevezte a honvéd tábornokot. Ez derült ki Hermann Róbert történésznek, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kutatójának a budavári evangélikus szabadegyetemen 2018. március 12-én tartott, az evangélikus Görgey életpályáját és katonai működését elemző előadásából.

 

 

Az alkalom bevezetőjeként Fabiny Tamás püspök az ausztriai internálásban élő Görgey Artúrnak [a nevet A magyar helyesírás szabályait követve írjuk y-nal – a szerk.] abból a leveléből idézett, amelyet a Deák téren frissen konfirmált Berta leányának írt. A szövegből kiderül, hogy az egykori tábornok az események és a tények nyomása alatt hajolt meg, amikor feladta a harcot a sokszoros orosz túlerő ellen. Görgey keserűen írt levelében arról, hogy mindvégig hű maradt esküjéhez és hazájához, ennek ellenére a szabadságharc bukása után csak gyalázták, megvetették őt.