Túrmezei-énekek digitalizálva

Evangélikus énekeskönyvünk értékes kincsei Túrmezei Erzsébet diakonissza költőnő énekversei és énekfordításai. Nem „csupán” mi, hanem katolikus, református, baptista és metodista testvéreink is nagy szeretettel énekelik a Túrmezei-alkotásokat. Most, születésének százhatodik évfordulóján azzal a jó hírrel szolgálhatunk, hogy hagyatékának feldolgozása során célegyenesbe jutott a korábban nem ismert vagy énekeskönyvünkben nem teljes egészében közölt énekszövegeinek digitalizálása.

 

 

Egyházzenei, teológiai és kegyességi kincsről beszélünk. A digitalizálás pedig mérföldkő ahhoz, hogy a jövő nemzedékei is meríthessenek abból a lelki gazdagságból, amelyet a néhai diakonissza-főnökasszony ránk hagyott. A gyűjtőmunkát végző csoport idős, de hála Istennek, szellemiekben friss és aktív tagjához, Rákoshegyre vitt utam: a kilencvenhat éves Marschalkó Gyulához és feleségéhez, Ani nénihez. A nyugdíjas evangélikus lelkész párjával évtizedeken át gyűjtötte, rendszerezte, gondozta a Túrmezei-énekkincset. Kottákba, kis füzetekbe, Ani néni gyöngybetűivel teleírt, kemény fedelű noteszekbe lapozunk Zászkaliczky Pál nyugalmazott lelkésszel, aki szintén fontos szerepet játszik Túrmezei Erzsébet hagyatékának feldolgozásában.